Alinbiotech PRP Single Tubes

Free

Alinbiotech PRP Kiti içerisinde yer alan aksesuarlar önerilen şekilde kullanıldığında, kan toplamadan enjeksiyona kadarki tüm adımlar için yeterlidir ve ekstra bir ürün kullanımı gerektirmemektedir. Alinbiotech PRP Kiti aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır:

Açıklama

Alinbiotech PRP Tüpü

• 1 adet 10ml Sodyum Sitratlı (1 ml) ALİNBİOTECH® PRP Tüpü
• 1 adet holder
• 1 Kan alma İğnesi – 21G
• 1 adet 18G 90mm Spinal İğne
• 1 adet Luer Lock Enjektör – 5ml
• 1 adet 30G 13 mm uygulama iğnesi

Alinbiotech PRP Tüpleri güvenlik kapakları ile donatılmış vakumlu, steril, plastik tüplerdir. Alinbiotech PRP Tüpleri, toplanan kanın pıhtılaşmasını önlemek için sodyum sitrat çözeltisi içermektedir. PRP tüpleri içerisinden toplanan trombositten zengin plazmanın homojenize edilmesi için kullanılır. 18G Spinal İğne, 5ml Luer Lock Enjektör santrifüj sonrası PRP tüpleri içinden trombositten zengin plazmanın toplanması için kullanılır. 2ml Luer Lock Enjektör ve 30G Enjektör İğnesi ile toplanan trombositten zengin plazmanın enjeksiyonu için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

 • Kutuyu açınız
 • Steril blister paketi açınız.
 • Holder ile kan toplama iğnesini birleştiriniz.
 • Kan toplama iğnesini hastanın kolundan kan alınacak temizlenmiş bölgeye uygulayınız. (Venöz)
 • PRP tüpünü iğnenin takılı olduğu holder içerisine yerleştiriniz. (Rutin Flebotomi)
 • PRP Tüpü vakumludur. Tüp yeterli miktarda kan aldığında kendiliğinden durur. (Kan toplama iğnesini damardan çıkarmadan her iki tüp içinde aynı işlemi uygulayınız.)
 • Her iki tüpü de santrifuj cihazında 2500 G 4000 RPM 8 dakika santrifuj ediniz.
 • Santrifuj godeleri tüpler ile uyumlu olmalıdır.
 • 18G 90 mm iğneyi 5ml lik Luer-lok enjektöre takınız.
 • 18G 90 mm iğneyi PRP tüpüne batırarak kırmızı kan (RBC) katmanı üzerinden
 • PRP’yi toplayınız. (Laminar Akış Koşulları sağlanmadığı sürece tüplerin kapağınız açmayınız.)
 • Dikkatlice 2ml PRP katmanı 5ml lik şırıngada toplayınız.
 • Aynı protokolü diğer PRP tüpü için de uygulayınız.
 • Şırıngada 4ml PRP olacaktır.
 • Muhtemel hücre kümelenmelerini plazma içinde homojenize etmek için şırıngayı
 • 60 saniye boyunca nazikçe çalkalayınız.
 • Uygulama yapacağınız iğneyi 5ml’lik Luer-Lock şırıngaya takınız.
 • Hastaya enjeksiyon metodu ile uygulayınız.

ENDİKASYONLAR

PRP terapisinin amacı, daha erken iyileşmeyi veya kronik dejeneratif ve ağrılı dokuda bir yanıtı başlatmak için yerel olarak bir “iyileşme tepkisi” oluşturmak veya desteklemektir.

PRP tedavisi çeşitli tedavi alanlarında aşağıdaki endikasyonları destekler:

Cilt Uygulamalarında;

Cilt yenileme, lifting, yaşlılık ve akne izleri, volüm düzeltme
Cilt elastikiyetinin artması ve kolajen sentezinin iyileştirilmesi ile cilt sarkmalarının düzeltilmesi
Yara ve yanık izlerinin giderilmesi
Hücre rejenerasyonu
Saç kaybı tedavisi

Ortopedi ve Spor Hekimliği Uygulamalarında;

– Yumuşak ve sert doku (kemik dahil) iyileşmesi, stimulasyonu.
– Kemik mineralizasyonun artırılması, kemik dansitesinin arttırılması, osteokondiksüyonun arttırılması.
– Tendon tedavisi, akrtilaj ve infiltrasyon tedavisi.
– Bağ dokularının ve ligamentlerinin güçlendirilmesi.
– Akut tendon yaralanmaları, ligament ve kas yaralanmaları, artrit, kırıklar ve ameliyatlarda iyileşmeyi hızlandırma.
– Eklem ağrıları tedavisi.
– Patellar Tendinopati (Jumper’s Knee) ve Rotator Cuff yaralanmaları gibi subakut ve kronik spor yaralanmaları tedavisi.
– Kronik tendinopatiler tedavisi.
– Sinir yaralanmaları tedavisi.

Dental Uygulamalarda;

– İmplant Tedavisi
– Sinüs Lifting
– Ağız cerrahisi
– Dişeti tedavileri
– Rekonstrüktif çene kemiği operasyonları
– Periodontal işlemler

Oftalmoloji Uygulamaları;

– Kornea ülseri tedavisi
– Kuru göz tedavisi

Yara İyileştirme Uygulamaları;

– Bacak ülserlerinin tedavisi
– Diyabetik ülserlerin tedavisi
– Basınç ülserlerinin tedavisi

Üroloji Uygulamaları;

– Erektil disfonksiyon tedavisi
– İnterstisyel sistit gibi alt idrar yolu bozukluklarının tedavisi

Üroloji Uygulamaları;

– Doğum sırasında oluşan yara tedavisi ve doku iyileşmesi
– Jinekolojik ameliyat sonrası yara tedavisi
– Servikal ektopinin tedavisinde doku iyileşmesi
– Vulvar Distrofiler (Liken skleroz vb.) tedavisi
– Ürogenital hastalık tedavisi
– Vezikovajinal fistül tedavisi
– Endometriyum tedavisi
– Vajinal doku rejenerasyonu

İMHA

1. Enfeksiyon riski taşıyan malzemelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi için genel hijyen kurallarını ve yasal mevzuatları dikkate alınız ve takip ediniz.
2. Tek kullanımlık eldivenler giymek enfeksiyon riskini önleyebilir.
3. Kontamine olmuş veya içi dolu tüpler, uygun tıbbi atık konteynırlarına atılmalıdır, bu konteynırlar daha sonra yakılabilir.
4. Atıklar uygun atık yakım tesislerinde veya otoklavlama yöntemiyle (buhar sterilizasyonu) bertaraf edilmelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

Göreceli kontrendikasyonlar;

• Trombosit işlev bozukluğu sendromu
• Kritik trombositopeni
• Hemodinamik dengesizlik
• Septisemi
• İşlem yerinde lokal enfeksiyon

Göreceli kontrendikasyonlar;

• Otoimmün hastalıklar
• Akut kronik enfeksiyon
• Kronik karaciğer patolojisi
• Antikoagülan terapisi
• İşlemden sonraki 48 saat içinde NSAID kullanımı
• İşlemden sonraki 2 hafta içinde alkol kullanımı
• İşlemden sonraki 1 ay içinde uygulama bölgesine kortikosteroid enjeksiyonu
• 2 hafta içerisinde sistemik kortikosteroid kullanımı
• Tütün kullanımı
• Yakın zamanda ateş veya hastalık
• Kanser (özellikle kan ve kemik kanserleri)
• 10 g/dl ‘den düşük HGB değeri
• 105/µl’den düşük platelet sayımı

UYARILAR/ÖNLEMLER

1. Yabancı madde içeriyorsa tüpleri kullanmayınız.
2. Ürünler tek kullanımlıktır. İkinci defa kullanmayınız.
3. Ambalajı bozulmuş ürünü kullanmayınız.
4. Uygulama sırasında tüplerin kapağını açmayınız.
5. Bütün biyolojik örnekler ve kan toplama kesicileri için (iğneler, kelebek setler, vs.) tesis politika ve prosedürlerini ele alınız.
6. Biyolojik örneklere maruz kalma durumunda uygun tıbbi yardım alınız. (Örneğin, iğne batması yaralanması gibi), çünkü bu olaylar HIV (AIDS), viral hepatit veya diğer kan yoluyla bulaşan patojenleri bulaştırabilir.
7. Kullanıcı, cihazı kullanmadan önce ekipman ve cerrahi prosedür hakkında yeterli teknik donanım ve bilgiye sahip olmalıdır.
8. Hasta uygulamanın muhtemel yan etkileri ve genel riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.
9. Tüm kan toplama kesicilerini, bu tür atıkların atılmasına uygun biyolojik tehlike konteynırlara atınız.
10. Son kullanma tarihinden sonra tüpleri kullanmayınız.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Alinbiotech PRP Single Tubes” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir